FÜMİGASYON

Fümigasyon; böcekleri (yumurta, larva, nyriph, pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (nemetod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir madde (fümigant) vererek belirli bir süre tutma işlemine denir.

Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırmak, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek süresiyle ürünün sağlıklı halde olmasını gerçekleştirmektir. Bu işlem diğer zirai mücadele ilaçlarının mücadelede imkânsız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir.

Fümigasyonun Özellikleri:

 • Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması
 • Difüzyon yüksekliği nedeni ile üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkânı sağlaması
 • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde olması
 • Kısa sürede, büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlanması
 • Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerinde etkili olması

Günümüzde yaygın olarak kullanılan fümigantlar Metil Bromür (CH3Br) ve Fosfin (PH3) gazlarıdır. Metil bromürün bir kısım kullanım dezavantajları nedeniyle fosfin gazı daha fazla tercih edilmektedir.

YENİ NESİL FÜMİGANT – BAKTERİSİT VE FUNGİSİT TÜTSÜ

NEO OPP®, aktif bir içerik olarak 2-fenilfenol (ortofenilfenol) içeren bir tablet şeklindeki çevresel biyosittir. Birçok patojenik mikroorganizmalara karşı etkindir. Bu fümigasyon işlemi sırasında, üretilen ısı kuru gaz formunda aktif maddenin gelişmesine izin verir.

İşlem yaklaşık olarak 3 saat boyunca gazın sabit ve eşit olarak salınmasını sağlar. Gelişen gaz, fümigasyon işleminden geçen kapalı ortamın her kısmına eşit olarak yayılır. Sonuç, dumanın rengi bir işaret görevi gördüğü için derin ve kılcal olarak işlenmiş bir havadır ve bu da ortam hacminin tamamının işlendiğini doğrular. Geniş bir eylem spektrumu ile birleşen enerjik biyosidal eylem, uygulama hızı ve basitliği ve birçok materyal ile uyumsuzluğun bulunmaması NEO OPP’yi ucuz, çok yönlü ve yüksek kaliteli bir biyosit haline getirmektedir.

Tütsülenen aktif maddenin kaçmasını önlemek için gerekli etkili hacimsel hapsedilmeye izin veren hayvan yetiştirme alanlarında kullanılır. Ortamlara dair örnekler: kümesler, kuluçka makineleri, diğer çiftlikler ve hayvan teknik ortamlarında işlemler sırasında yeterli olarak kapatıldığı ve izole edildiği sürece kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

 • Tavuk Çiftlikleri
 • Küçükbaş ve Büyükbaş Çiftlikleri
 • Endüstriyel Unlu Mamuller
 • Tütün ve Çay Endüstrileri
 • Fındık Endüstrisi
 • İçecek Endüstrisi
 • Kuru Gıda ve Bakliyat Depoları
 • Yem Fabrikaları
 • Hayvancılık İşleme Tesisleri
 • Süt Endüstrisi Tesisleri
 • Su Ürünleri İşletmeleri
 • Kesme Çiçek ve Seracılık İşletmeleri
 • Yemek Fabrikaları
 • Meyve ve Sebze İşleme Tesisleri
 • Gıda Depolama Alanları
 • Hastaneler ve İlaç Üretim Merkezleri
 • Camiler
 • Toplu Yaşam Alanları (Yurtlar, Yatakhaneler, vb)
 • Evler
 • Okullar
 • Otel ve Restorantlar
 • Toplu Taşıma Araçları (Otobüs, Tren, Metro, Metrobüs)
 • Sinema ve Tiyatro Salonları
 • Kapalı Spor Alanları

NEO OPP® ETKİ MEKANİZMASI

Bakterilerin birçok çeşidi vardır. Fakat genel olarak şekil aynıdır. Bakteri hücresinde çekirdek yoktur. DNA’sı sitoplazma (hücre sıvısı) içinde serbest halde bulunur. Mitokondri ve ribozom gibi organellere de sahip değildir.

Beslenme şekilleri türe göre çeşitlilik gösterir. Besin maddelerinin parçalanması sitoplazma içindeki enzimler ile yapılır.

Beslenme genel olarak şu şekilde gerçekleşir: Öncelikle hücre besin maddesini algılar. Bununla birlikte hücre zarındaki gözenekler açılır ve besin maddesi içeri alınır. Aynı şey gazlar içinde geçerlidir.

Bakteri Hücresi:

Bakteri Hücresi

NEO OPP® Etki Mekanizması:

NEO OPP® Etki Mekanizması

NEO OPP® ile çevrelenen hücrenin gözenekleri tamamen kapanır. Dışarıyla alışverişi tamamen durur. Besinsiz kalan hücre bir süre sonra ölür.

NEO OPP® Bileşenleri:

NEO OPP®, aktif bileşen olarak 2-fenilfenol (ortofenil fenol) içeren tablet formunda bakterisit ve fungisit bir biyosittir.

Biyositler, bir veya birden fazla aktif maddenin karışımıyla oluşan, bakteri, mantar, su yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol edici veya öldürücü etkisi olan kimyasal maddelerdir. Biositler, kimyasal ürünlerin ve üretim proseslerinin aktif performansını garanti eder. Ürünlerin bakım ve onarım maliyetini azaltır. İnsan ve hayvan sağlığını, mikroorganizmalara karşı korur. Ağaç, su ve fosil yakıtların azalmasına karşı koruma etkisi yapar. Su bazlı sistemlerin gelişiminde aktif rol oynar. Uçucu organik kimyasalların, atmosfere uçmasını engelleyip, atmosferin korunmasını sağlar.

Fümigasyon Operatörleri tarafından uygulanması gerekir. Profesyonel olarak bu işi yapacak olanların işyeri bazında “Fümigasyon Ruhsatı” na sahip olmaları zorunludur.

Fümigasyon talebiniz için formu doldurunuz…