FERMENTSTART® YEM-T – 10 lt

% 100 Organik FERMENTSTART ®

YEM “Yararlı-Etkin Mikroorganizma” teriminin kısaltılmış şeklidir. YEM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir.


YARARLI-ETKİN MİKROORGANİZMALAR (YEM) ;
Kimyasal madde değildir .
Kesinlikle gen değişimine uğramamıştır.

FERMENTSTART® Yararlı – Etkin mikroorganizmalar ( YEM ) Teknolojisi ; Uzun çalışmalar sonucunda kimyasal madde ve ilaç kullanmadan : Tarımda FERMENTSTART YEM-T® 
% 100 Organik FERMENTSTART® Yararlı-Etkin Mikroorganizmaları geliştirilmişlerdir.

YEM, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. YEM’nin içindeki mikroorganizmalar başlıca 6 ana gruptan oluşmaktadır.
1) Fotosentez bakterisi (Fototropik bakteri)
2) Laktik asit bakterisi
3) Çeşitli Mayalar
4) Aktinomisetler
5) Mantarlar
6) Nitrojen fiks eden Bakteriler.

Tarımda FERMENTSTART YEM-T® ‘nin faydalarından bazıları :
* Bitkilerde filizlenmeyi, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi ve olgunlaşmayı teşvik eder.
* Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir ve topraktaki patojenleri ve zararlıları (haşaratı) bastırır.
* Patojenleri yok ederek bunların sebep oldukları hastalıkları ortadan kaldırır.
* Atmosfer azotunu fikse etmek
* Organik atıklar ve kalıntıları parçalamak (Dekompozisyon)
* Toprak kökenli patojenleri baskılamak
* Pestisitler de dahil olmak üzere toksik etki yapan bileşiklerin bozunumunu sağlamak
* Antibiyotik ve diğer biyoaktif maddeleri üretmek
* Çözünemeyen besin kaynaklarını çözünür hale getirmek
* Topraktaki ve bitkilerdeki hastalıkları ( nematod, vertisilyum, armalara mellea ve diğerleri ) yok edip , bitkilerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
* Tarımsal ürünlerin fotosentez yapma kapasitesini yükseltir.
* Daha iyi tohum çimlenmesini, kök gelişmesini, filizlenmeyi ve bitki büyümesini garanti eder.
* Bütün meyvelerde ; Çiçeklenmeyi ve filizlenmeyi arttırır, güçlü sürgün, kaliteli ve bol ürün vermesini sağlar.
* Organik maddenin gübre olarak verimliliğini artırır.
* Tarımsal ürünlerin verimliliği ve kalitesini artırır.
* Organik maddelerin toprak humusuna dönüşmesini en üst düzeye çıkartır.
* Toprağın su tutma kapasitesini geliştirir.
* Toprak kitle formasyonunu ve sıkışma direncini destekler.
* Topraktaki Kimyasal Madde ve Pestisit kalıntılarını parçalar zararsız hale getirir.
* Ürünlerinde ; Pestisit kalıntısı çıkan seralarda kullanıldığında 15-20 gün sonra alınacak ürün numunelerinde Pestisit kalıntısı çıkmayacaktır.
* Sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlar . Bu sayede Oksijen – Azot – Karbondioksit – Kötü gazların sirkülasyonu sağlanmış olur.
* Bitkinin soğuğa ve dona karşı direncini arttırır.
* Birçok biyolojik aktif maddenin ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlar.
* Hastalıklı ve işlevini kaybetmiş topraklarda ki kötü patojenleri baskılayıp zararsız hale getirir. Böylece toprağı yenileyerek doğal forma ve sağlığına kavuşmasını sağlar
* Kendi organik kompostunuzu yapmamızı sağlar.

Tarımsal üretim; güneş enerjisi, su ve karbondioksit gerektiren yeşil bitkilerin fotosentez prosesi ile başlar. Fotosentez için gerekli bu maddeler her yerde bol miktarda bulunmaktadır. Böylece, Tarımı “yoktan bir şey üretmek” olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik etkinlik açısından bakıldığında bu iyi bir şey gibi görünse de, mevcut tarım son derece düşük verimlidir. Bunun nedeni, bitkilerce güneş enerjisinin çok düşük bir verimlilikte kullanılmasıdır. Güneş enerjisinin bitkiler tarafından teorik olarak potansiyel kullanılabilme oranı % 10-20 arasındadır. Ancak, gerçek kullanım oranı ise % 1’in altındadır. Yüksek fotosentez verimliliğine sahip şeker kamışı gibi C4 bitkilerinin kullanılma oranı bile azami büyüme dönemi sırasında % 6-7’yi pek geçmemektedir. En iyi verim alınan tahıllarda bu oran normalde % 3’ün altında seyretmektedir.
Geçmişte yapılan çalışmalar, ana ürün kloroplastlarının fotosentez verimliliğinin daha fazla artırılamayacağını göstermiştir. Bu, biyokitle üretim kapasitesinin azami düzeye ulaştığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden, biyokitle üretimini artırmanın en iyi yolu, insan gözüyle görülebilen ışığı (visible light) (kloroplastlar halen bu ışığı kullanamamaktadır) ve kızıl ötesi ışınları kullanmaktır Bu ışınlar birlikte toplam güneş enerjisinin % 80’ini oluşturmaktadır. Ayrıca, organik moleküllerin bitkiler tarafından doğrudan kullanımı yoluyla bitki ve hayvan artıklarının içerdiği organik enerjinin geri kazanılmasının yollarını da araştırmalıyız.
Fotosentetik bakteri ve yosun (alg), ortamda organik madde bulunduğunda, 700 ila 1200 nm dalga boylarını kullanabilmektedir. Yeşil bitkiler bu dalga boylarını kullanamazlar. Ayrıca, fermantasyon mikroorganizmaları organik maddeyi parçalayarak, amino asitler gibi karmaşık bileşikleri açığa çıkararak bitkilerin kullanımına sunarlar.
Bu ise, organik maddenin tarımdaki verimliliğini artırır. Buradan yola çıkarak, tarımsal üretimin artması için önemli bir etmenin, toprakta organik maddeyi ve güneş enerjisini verimli biçimde kullanacak ve organik maddeyi parçalayacak etkin mikropların bulunması olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle, güneş enerjisinin kullanım verimliliği artırılmış olur.

FERMENTSTART YEM-T® İÇİNDEKİ MİKROORGANİZMALARIN TOPRAKTAKİ ETKİLERİ
1) Fotosentez Bakterisi (Fototropik Bakteri)
Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır. VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri ile bir arada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma yeteneğini arttırır.
2) Laktik Asit Bakterisi
Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbonhidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermantasyona uğratır. Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum’un çoğalmasını / yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.
3) Mayalar : Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyal ve yararlı maddeler sentezlerler. Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve aktinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.
4) Aktinomisetler : Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyal maddeler üretirler. Bu antimikrobiyal maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler. Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyal etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.
5) Küfler : Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler.
Yararlı-Etkin Mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (foto sentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, YEM-T® etkinliğinin en önemli bileşenidir. Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinlik-lerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, “birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)” olarak adlandırılmaktadır.
Toprakta Yararlı-Etkin Mikroorganizmalar arttıkça, mikro flora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyal eko sistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur.
Bitki kökleri; karbonhidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Yararlı-Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, YEM-T® , amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar. Bu tür topraklarda, etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.
6) Nitrojen fiks eden bakteriler : Azotobacter chroccum ( aeroblar ) toprakta yaşayan ve azotfiksasyon propesi için kolay çözülebilen biçime dönüşebilen bakteri türlerindendir. Bu mikroorganizmalar toprakta grup halinde geliştiğinde faydalı mikrofloranın oluşmasını fazlalaştırır. Mikroflora çoğalır ve topraktaki mikrop ekosistemleri iyi dengelenmiş olur. Böylece Patojenlerin gelişmesi engellenmiş olur. Böylece kökün etrafındaki zararlılar yok olur ve kök gelişimi artar.
TARIMSAL ÜRETİMDE HANGİ FERMENTSTART ÜRÜNLERİ KULLANILMAKTADIR ?
YEM-T® , YEM-A® , YEM-FPE® , ANTİ-NEMATOD, YEM Bukaşi. Bu ürünlerin hepsi YEM mikroorganizmalarını içerir ve kesinlikle kimyasal madde içermez ve tamamen doğaldır. Bu ürünlerin tamamı, toprağın ekime hazırlanmasından hasada kadar kullanıldığında, YEM Teknolojisinden tarımda yararlanılmış olur.

FERMENSTART YEM-T® NEDİR ? ( Kısaca YEM-T® )
YEM-T® ; Tatlı ekşi ( sirkemsi , fermentasyon) güzel bir kokusu ve tatlı ekşi tadı olan açık kahverengi bir sıvıdır. YEM-T® ‘ in pH = 3.5 ( 3,0 – 3,9 ) cıvarı olmalıdır. Çözeltinin pH’ı 4.0’ün üzerinde ve 3,0’in altında olduğunda kötü ve rahatsız edici bir kokusu vardır . YEM-T® bozulmuştur. Kullanılmamalıdır.
YEM-T® NASIL UYGULANIR ?
YEM-T® genellikle sulama suyuna karıştırılarak kullanılır. Klorsuz suyla 1-2 / 1000 oranında seyreltilerek sulama yapılır. Sulama yapılmayan yerlerde 1-2 / 1000 oranında seyreltilmiş çözelti, toprak üzerine spreylenerek uygulanabilir.

FERMENTSTART YEM-T 1 – 5 – 10 ve 30 litrelik ambalajlar halinde satılır.