DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon; temizlik aşamasından sonra ortamdaki ürüne kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etkenin hastalık yapmayacak en düşük düzeye indirilmesidir.

Kontaminasyon (bulaşma); fiziksel bedeni, doğal ortamı veya bir malzemeyi bozan, enfekte eden bir bileşen, safsızlık veya başka bir istenmeyen elementin varlığıdır.

Dezenfeksiyon ile hastalık yapan ya da gıdalara ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmalar, kimyasal ve fiziksel yöntem ve maddeler kullanılarak yok edilir veya üremeleri sınırlandırılır.

Dezenfeksiyon, cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir, ancak bu işlem bakteri sporlarına etkisizdir.

Dezenfeksiyon işleminin başarılı olup olmamasında çok sayıda faktör rol oynar:

 • Maddenin işlem öncesinde temizlenmesi
 • Mikrobiyel kontaminasyonun türü ve miktarı
 • Ortamın sıcaklık ve pH değerleri
 • Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasalın konsantrasyonu
 • Dezenfeksiyon işleminin süresi

Kişisel Bakım Dezenfeksiyonu:

Dezenfeksiyon işlemi sırasında yaşayan tüm canlı bakteri ve mikropları yok etme özelliğine sahip maddeler kullanılmaktadır. İçerisinde toksik barındırmayan bu maddelerin kullanılmasıyla birlikte bir yandan mikroorganizmalar yok edilmekte, diğer yandan dezenfeksiyon işlemi uygulanan bölgedeki insanların zarar görmemesi sağlanmaktadır.

Dezenfektanlar insan trafiğinden ve kalabalıktan kaynaklı olarak virüs ve bakteri gibi hastalığın oluşmasına neden olan organizmaların yok olması için çok önemlidir. Enfeksiyon ve hastalıkların yayılmasını önlemek için kişisel temizliğe ciddi özen gösterilmelidir.

Ortak Yaşam Alanları Dezenfeksiyonu:

Her türlü alışveriş, spor, eğlence tesisleri, parklar, toplu taşıma istasyonları, otobüs durakları, ibadethaneler, eğitim kurumları vb. ortak yaşam alanları insan sayısının en yoğun olduğu yerlerdendir. Burada oluşabilecek en ufak bir hijyen problemi bile ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Hijyen sıkıntısının artması durumunda insan sağlığını da tehdit etmektedir.

Dezenfeksiyon işlemi sırasında yaşayan tüm canlı bakteri ve mikropları yok etme özelliğine sahip maddeler kullanılmaktadır. İçerisinde toksik barındırmayan bu maddelerin kullanılmasıyla birlikte bir yandan mikroorganizmalar yok edilmekte, diğer yandan dezenfeksiyon işlemi uygulanan bölgedeki insanların zarar görmemesi sağlanmaktadır.

Toplu Taşıma, Tekne ve Ulaşım Araçları Dezenfeksiyonu:

Araç, tekne ve gemi ile seyahat sırasında sağlığı tehdit eden başlıca çevresel unsurlar şunlardır:

 • Kabin iç havasında bulunan toz, kötü koku, bakteriler, mantar, virüs ve sporlar
 • Solunum havasındaki oksijen ve nem oranı
 • Sinek-böcek gibi haşerat
 • Diğer yolcu ve sürüş ekibinden bulaşan hastalık ajanları
 • Dökülen yiyecek ve içeceklerden geçen hastalıklar
 • Koltuk ve döşemelerde yerleşen mike ve akarlar vs.

Kötü kokulara karşı mücadele de oldukça önemlidir. Araç içinde hastalıkların başlıca bulaşma yolları;

 • Öksürük-aksırık ve nefes yoluyla havaya geçen mikrobik partiküllerin solunması
 • Hasta kişilerle doğrudan temas veya aynı eşyaları kullanma
 • Hastalık taşıyan böcek/sineklerin ısırması
 • Mikrop bulaşıklı yiyecek içeceklerin alınması

Bu hastalıklara karşı (özellikle salgın zamanlarında) alınacak önlemler, etkili bir dezenfeksiyon sistemi ve uygulaması ile gerçekleşir.

Veterinerlik Alanı Dezenfeksiyonu:

Hayvan çiftlikleri, veteriner klinikleri, hekimlerin ve hayvanların enfeksiyon ile karşı karşıya kalabileceği risk potansiyeli yüksek alanlardır.

Enfekte bir hayvanın girişiyle ile ortama taşıdığı hastalık ile ya da alanda gelişen hastalığın hayvanlar veya ekipman vasıtası ile taşınması sonucu tüm alan kontamine olmaktadır. Çeşitli zoonas hastalıklar veteriner hekimlerimizi hasta edebildiği gibi başka hayvanlara bulaşı olması ihtimali de yüksektir. Enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılan kontaminasyonu önleyici prosedürler hali hazırda uygulansa da yetersiz kalınan durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hijyenik bir genel ortam enfeksiyonları önlemede en büyük adımlardan birisidir.

Sağlık Tesisleri Dezenfeksiyonu:

Hastaneler, çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin enfeksiyon ile karşı karşıya kalabileceği risk potansiyeli en yüksek alanlardır. Enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılan kontaminasyonu önleyici prosedürler hali hazırda uygulansa da yetersiz kalınan durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hijyenik bir genel ortam enfeksiyonları önlemede en büyük adımlardan birisidir. Günlük dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedür ve protokollerinin başarısı doktorların ve çalışan personelinde başarısını pozitif etkileyecektir.

BIOSAN STERIDET® –  ÇOK AMAÇLI DEZENFEKTAN

Çeşitli kimyasal maddeleri kullanan ve geniş bir spektrum, seçici olmayan oksitlenme reaksiyonları (oksitleyici maddeler, biyositler, organik katalizörler, yüzey etkin maddeler ve tamponlar) ile patojenlerin hayati yapılarını etkisiz kılan bir tür çok amaçlı dezenfektan tozdur. Çok sayıda virüs (CORONAVIRUS – COVID 19 dahil), bakteri ve mantar türüne karşı etkindir.

BIOSAN STERIDET® geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir:

 • Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Veteriner hastaneleri ve çiftlikler
 • Bütün canlıların yaşam alanları

Hızlı etki gösterir. Yüzeyler, ekipmanlar, araçlar, hava dezenfeksiyonu, su sistemleri için uygundur. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek organik kalıntı seviyelerinde bile biyogüvenlik güvencesi sağlar.

Temel temizlik sonrasında mevcut zararlı organizmaların seviyesi büyük sorun olabilmektedir. BIOSAN STERIDET®, ince sis spreyi veya termal sis makinesi kullanımı ile büyükbaş ve küçükbaş mevcudiyetinde sisleme olarak kullanılabilir. Binaların, yaşam alanlarının ve havanın erişilemeyen yerlerinde bile virüslere, bakterilere, mantarlara ve küflere karşı tam bir dezenfeksiyon sağlar.

Su sistemleri de (su şebekeleri, su depoları vs.) bazı zararlı virüs ve bakterileri barındırabilir. BIOSAN STERIDET®; sistemi temizler ve virüslerin, bakterilerin ve mantarların dezenfeksiyonunu sağlar, çoğalmasını engeller.

Sağlık Bakanlığı Biosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği’nce yetkilendirilmiş Mesul Müdür gözetiminde ve uygulama izin belgesine sahip personelce uygulanmalıdır.

Dezenfeksiyon talebiniz için formu doldurunuz…