FÜMİGASYON YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Fümigasyon yeri iyi seçilmelidir.
 2. Fümigasyon sahasında ve bitişiğinde insan ve hayvanlar bulunmamalıdır.
 3. Fümigasyon işlemi en az 2 operatör tarafından yapılmalıdır.
 4. Fümigasyonda gerekli olan araç ve gereçler eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir.
 5. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
 6. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
 7. Fümigasyonda kullanılan fümigantlar zehirli olduklarından gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Bu amaçla gaz maskesi ve gerekli süzgeci veya hava tüpü kontrol edilmelidir. Gaz kaçağının tespitini sağlayan dedektör aleti de çalışır durumda olmalıdır.
 8. Herhangi bir zehirlenme ve yangın olayında ne gibi tedbirlerin alınacağı önceden bilinmelidir. Bu amaçla hastane ve itfaiye telefon numaralarının bilinmesinde yarar vardır.
 9. Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenmemelidir.
 10. Fümigasyon yapılacak zemin beton (tercihen şaplı beton) olmalı ve tabanın üzerine ürün koulacak şekilde ızgaralar yerleştirilmelidir. Eğer zemin toprak veya tahta ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı, branda bezi veya naylon konulmalıdır.
 11. Vantilatör, aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon esnasında kullanılacak aletler çalıştırılıp kontrol edilmelidir.
 12. Çeşitli yapıdaki ürünler (unlu, yağlı maddeler, teksir maddeleri) bir arada fümige edilmemelidir.
 13. Fümigasyon sahasından fümigantın zarar verebileceği veya istenmeyen koku bırakabileceği materyaller uzaklaştırılmalıdır.
 14. Fümigantları tekrar kullanmak gerekiyorsa hem kalıntı hem de özellikle tohumlardaki çimlenme kabiliyetine olabilecek olumsuz etkiler gibi istenmeyen birtakım nitelik ve yapıların ortaya çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 15. Canlı bitkilerin fümigasyonunda bilinmesi gereken hassasiyetler incelenip uygulanmalıdır.
 16. Fümigasyondan sonra fümigasyon sahasının kolaylıkla görülen yerine tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı ve gerektiğinde gazlama süresi boyunca bir bekçi görevlendirilmelidir.
 17. Fümigasyon uygulaması bitirildikten sonra fümigantların zehirli kalıntılarının giderilmesi için el ve yüz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 18. Fümigasyon tatbikatından sonra, fümigasyon tarihi, yeri, ürünün cins ve miktarı, ambalaj durumu, kapatılan çadır veya fümigasyon hücresi (konteyner, gemi gazlama odası) adedi, hacmi, ısı derecesi, hangi zararlı etmene karşı uygulandığı, dozu (tona veya m³’e verilen fümigant miktarı) verilen toplam fümigant miktarı, kapanış ve açılış tarih ve saatleri gazlanma süresi, fümigasyon operatörlerinin adı ve soyadı ile gazlanma süresi boyunca fümigasyon sahasının tehlikeli olduğu ve bu tehlikelere karşı gerekli tedbirleri aldıracağına dair açıklaması bulunan bir tutanak (veya aynı bilgiler bir deftere kaydedilir) fümigasyonu yaptıran kişiye imzalattırılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir