DEZENFEKTANLAR VE GENEL BİYOSİDAL ÜRÜNLER

Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Dezenfektanların Sınıflandırılması: 

 • Mikroorganizmaları etkileme derecelerine göre
 • Etki mekanizmalarına göre
 • Kimyasal yapılarına göre
 • Kullanım alanlarına göre

İdeal Bir Dezenfektanda Bulunması Gereken Özellikler:

 • Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır.
 • Toksik olmamalıdır.
 • Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir.
 • Stabil/dayanıklı olmalıdır.
 • Etki spektrumu geniş olmalıdır.
 • İnaktivasyona dirençli olmalıdır.
 • Kolayca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir.

Dezenfektan Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı, detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şekline uyulmaması ürünün hatalı kullanımına yol açacağı bilinmelidir.
 • Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcılara dikkat edilmemesi durumunda zehirlenmelere neden olabileceği bilinmelidir.
 • Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu aramalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABİM)’ne ulaşılmalıdır.
 • Kullanım talimatları dikkatle okunmalı ve talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • Gıda maddeleri ile temasında kaçınılmalı ve mümkün olduğunca uzakta bulundurulmalıdır.
 • Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Kirlenmiş boş ambalajlar tekrar kullanılmamalıdır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir